ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΝΕΟΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (35)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΕΟΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ


ΓΡΑΦΗΜΑ 22

Στη συνέχεια (πολύ συνοπτικά) θα αναφερθώ στις «νεοσχηματισθείσες» ουσίες οι οποίες ανήκουν στους επίκτητους παράγοντες που προκαλούν συνθήκες θρομβοφιλίας, καθ' όσον παρεμβαίνουν
με αρνητικό τρόπο στον μηχανισμό πήξης και ινωδόλυσης.
(Λεπτομέρειες και για αυτούς τους παράγοντες θα αναφερθούν στην "Β΄ Ενότητα").

TNFa

Είναι μια κυτοκίνη που παράγεται:
από τα Μακροφάγα - Μονοκύτταρα και από τα ΝΚ-κύτταρα
όταν εκτείθενται (οι δύο ως άνω τύποι κυττάρων) σε κύτταρα - στόχους,
δηλαδή όταν είναι ενεργοποιημένα.
Όταν τα "ΝΚ-κ" ενεργοποιηθούν, αποκτούν έναν επιπλέον "δείκτη" στην επιφάνειά τους (δηλαδή έναν υποδοχέα) που χαρακτηρίζει την πρώιμη ενεργοποίησή τους.
Αυτός είναι ο CD69 και ακολουθούν: ο CD25, ο CD122, ο CD40.

Στις γυναίκες με RSA (καθ' έξιν αποβολές):
τα επίπεδα των περιφερικών ΝΚ-κυττάρων
και η ΝΚ-δραστηριότητά τους
είναι σημαντικά αυξημένα εν συγκρίσει με εκείνα των φυσιολογικών εγκύων γυναικών.

Οι μεταβολές της ΝΚ-δραοτηριότητας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά βοηθητικές:
για την παρακολούθηση της νοσηρής έκβασης ή προόδου μιας εγκυμοσύνης.
Η φονική ικανότητα (δραστηριότητα) των ΝΚ-κυττάρων προέρχεται κυρίως:

1ον. Από εξωκυττάρωση (λυσοσωματικών κυστιδίων) που περιέχουν περφορίνη

2ον. Από αποπτωτικούς μηχανισμούς

3ον. Μέσω της έκκρισης κυτταροκινών, όπως: INF-γ, IL-3 και TNF-a

Τα HLA-G αντιγόνα (που εκφράζονται στην τροφοβλάστη): προστατεύουν την τροφοβλάστη, από την φονική ικανότητα-δραστηριότητα των ΝΚ-κυττάρων μόνον από τους δύο πρώτους μηχανισμούς, όχι όμως και από τον 3ο μηχανισμό, κατά τον οποίον εκλύονται οι κυτταροκίνες TNFa, INF-γ και οι οποίες προκαλούν ερεθισμό του ενδοθηλίου, ο οποίος ακολουθείται:

1ον. Από πτώση της "Θρομβομονδουλίνης" (που επιδρά αρνητικά στην ενεργοποίηση των αναστολέων της πήξης), δηλαδή στην "πρωτείνη C" και "S".

2ον. Από άνοδο του "Αναστολέα του Ιστικού Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου" (ΡΑΙ-1) (με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιείται ο ινωδολυτικός μηχανισμός), λόγω της ισχυρής αναστολής που προκαλεί ο "ΡΑΙ-1" στους ενδογενείς ενεργοποιητές (tPA, uPA) της ινωδόλυσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
Συνεπώς:

«θρομβοφιλία» μπορεί να δημιουργηθεί όχι μόνο από συγγενείς ή/και επίκτητες διαταραχές των παραγόντων:
πήξης
και ινωδόλυσης
αλλά και εμμέσως από τα ενεργοποιημένα ΝΚ-κύτταρα, τα οποία (εκτός των άλλων αρνητικών επιπτώσεων επί της τροφοβλάστης, δηλαδή τον άμεσο θάνατο των κυττάρων) ερεθίζουν το ενδοθήλιο των αγγείων και έχουμε, όπως ανέφερα, διαταραχές της λειτουργίας:

  • των αναστολέων της πήξης
  • ή/και των αναστολέων των ενεργοποιητών της ινωδόλυσης, που επιδρούν αρνητικά στους ενδογενείς ενεργοποιητές του "Πλασμινογόνου" (t-PA), με τελικό αποτέλεσμα την αναστολή της ινωδόλυσης.