ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΓΙΑΤΙ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ (4)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γιατί η «θρομβοφιλία» εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του Μαιευτήρα-Γυναικολόγου

Τώρα (με δύο λόγια) θα «λογοδοτήσω» γιατί εμπίπτει η «θρομβοφιλία» στα ενδιαφέροντα του Μαιευτήρα-Γυναικολόγου.
Στο πεδίο ενδιαφέροντος μου (την ανοσοπαθολογία της αναπαραγωγής και της κύησης) υπάρχει γενική ομοφωνία ότι, το επιτυχές αποτέλεσμα της γονιμοποίησης ενός ωαρίου και στην συνέχεια μιας φυσιολογικά εξελισσόμενης κύησης, εξαρτάται από την ανάπτυξη επαρκούς:
• πλακουντιακής κυκλοφορίας
• και αιμάτωσης του πλακούντα.
Συνεπώς, ανωμαλίες στην «αιμάτωση του πλακούντα» (όπως αυτό συμβαίνει στις «θρομβοφιλίες»), μπορεί να οδηγήσει μια κύηση σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις (Πίνακας 3).

Σημείωσις:
Στο παρών λήμμα θα αναφερθούν ειδικά και τα εξής επιμέρους συναφή κεφάλαια:
- Γενετική του πλακούντα και η βιολογία του
- Αιμοχοριακός πλακούντας και Θρομβοφιλία
- Ανοσοπαθολογία του πλακούντα
- Παθοφυσιολογία που καταλήγει σε Πλακουντιακή Ανεπάρκεια
- Πλακουντιακή Παθολογία στον "Πρόωρο Τοκετό" και την "Προεκλαμψία"
- Γενετική Προδιάθεση (DQa αλλήλια) και απελευθέρωση Θρομβογόνων αντισωμάτων (Αντιφωσφολιπιδικών / APAs)
- Θρομβοφλεβίτης και Πνευμονική Εμβολή κατά την Κύηση
- Αυξημένη Προδιάθεση για θρομβωτικά γεγονότα
- Θρομβοφιλία εξ Εμβρύου
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

1. Αποτυχία στην Εμφύτευση
2. Αποβολές
3. Καθυστέρηση Εμβρυϊκής Ανάπτυξης
4. Ολιγοϋδράμνιο
5. Ενδομήτριος (ανεξήγητος) Θάνατος Εμβρύου
6. αποκόλληση Πλακούτνα
7. Προεκλαμψία
8. Πρόωρος Τοκετός
9. Νεογνικός Θάνατος
10. Θρομβοφλεβίτιδα
(στην μη έγκυο γυναίκα - στην έγκυο - στην λεχωίδα)

Στον πίνακα 3 βλέπετε, πού μπορεί να οδηγήσει μια «θρομβοφιλική» κατάσταση:
• πριν την κύηση
• κατά την κύηση
• και μετά την κύηση.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Άρα, η «θρομβοφιλία» έχει μεγάλο μερίδιο στην «Αναπαραγωγική Αποτυχία» και εννοώ ότι
συνδέεται με όλες τις φάσεις της αναπαραγωγής:
• από την εμφύτευση
• μέχρι και τον τοκετό.

Ειδικότερα έχει ενοχοποιηθεί, για ένα μεγάλο φάσμα της Γυναικολογικής και Μαιευτικής παθολογίας (Πίνακας 3).

Στον Πίνακα 4 βλέπετε, συγκεντρωμένη, την επίπτωση της συγγενούς και της επίκτητης θρομβοφιλίας σε γυναίκες, που έχουν ήδη εμφανίσει μαιευτικές επιπλοκές.Συνεπώς, είναι προφανή και απολύτως απαραίτητα τα εξής:

1ον. ΕΛΕΓΧΟΣ
Όποια γυναίκα παρουσιάζει κάποια ή κάποιες από αυτές τις επιπλοκές που αναφέρονται στον Πίνακα 3 πρέπει να ελέγχεται για «θρομβοφιλία».

2ον. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Η κατανόηση της παθογένειας και της φύσης της «θρομβοφιλίας» εξασφαλίζουν
τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

3ον. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΓΩΓΗ
Είναι απαραίτητη η επιλογή της κατάλληλης αντιθρομβωτικής αγωγής.

4ον. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αγωγής, ώστε να καθοριστεί:
η δόση του φαρμάκου ή των φαρμάκων, όπως και η χρονική διάρκεια της αγωγής.

5ον. ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
Δηλαδή, η δευτεροπαθής προφύλαξη είναι απαραίτητη.

6ον. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Διερεύνηση των μελών της οικογένειας της ασθενούς που μελετήσαμε, στις περιπτώσεις κληρονομικής «θρομβοφιλίας».

Για να είμαστε «ολοκληρωμένοι» πρέπει να αναφέρουμαι ότι, το θέμα της «θρομβοφιλίας»,
δεν σταματάει και δεν περιορίζεται
μόνον στην υπερπηκτικότητα του αίματος (λόγω διαταραχής των παραγόντων της πήξης ή της ινωδόλυσης) με συνέπεια τον σχηματισμό θρόμβων.

Aλλά:
έχουν εντοπισθεί (από πολύ παλαιά) και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν και αυτοί στη«θρομβοφιλία»
.