ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / «ΘΡΟΜΒΟΜΟΝΤΟΥΛΙΝΗ (ΜΤ)» (12)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θρομβομοντουλίνη (ΜΤ)

Τα "Φυσιολογικά Ενδοθηλιακά Κύτταρα" εκφράζουν "Θρομβομοντουλίνη" (ΜΤ) (όρα Γράφημα 8 και 9), η οποία είναι μια γλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής επιφάνειας (δηλαδή ένας Υποδοχέας της Πλασματικής Μεμβράνης των Ενδοθηλιακών Κυττάρων) και λειτουργεί ως "Ενδογενές Αντιπηκτικό", διότι ενώνεται με τον Παράγοντα Πήξης την "Θρομβίνη" (π.ΙΙa) και την αδρανοποιεί (Γράφημα 8 και 9), τροποποιώντας την "ειδικότητα" της (ως θρομβογόνος παράγοντας).

Σχηματικά:

Το "Σύμπλεγμα Θρομβίνη (π.ΙΙα) + Θρομβομοντουλίνη (ΤΜ)"
ενεργοποιεί
την "Πρωτείνη C - Αντιγόνο Πρωτείνης C" (PC) = Φυσικός Αναστολέας της Πήξης του Αίματος.

Στην συνέχεια, η "Ενεργοποιημένη Πρωτεϊνη C" (αPC)
συνδέεται
με την "Πρωτεΐνη S - Αντιγόνο Πρωτεΐνης S" (PS) = Φυσικός Αναστολέας της Πήξης του Αίματος.

Και τελικά, το "Σύμπλεγμα Ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C (aPC) + Πρωτεΐνη S (PS)"
αδρανοποιεί
τους Παράγοντες Πήξης του Αίματος "Προεξελαρίνη" (π.V) και "Αντιαιμοφιλικό Α ή π.V. Willebrand" (π.VIII).

Με την περιγραφείσα αλληλουχία αντιδράσεων οδηγείται "ο Μηχανισμός της Πήξης" σε ελαττωμένη παραγωγή "Θρομβίνης" (π.ΙΙα), που είναι ένας ισχυρός "Παράγοντας Πήξης του Αίματος", που ανήκει στο "Καταρράκτη Πήξης - Ινωδόλυσης" και η "Υψηλή Δραστικότης" του οδηγεί σε "Θρομβώσεις των Αγγείων".
Στην "Αναπαραγωγική Ιατρική" ο ρόλος της "Θρομβομοντουλίνης" (ΤΜ) είναι καθοριστικός για την έναρξη μιας ομαλά εξελισσόμενης κύησης. Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η "ΤΜ" δεν εκφράζεται μόνο στο ενδοθήλιο των κεντρικών και περιφερικών αγγείων του σώματος, αλλά και στην "Συγκυτιοτροφοβλάστη του Πλακούντα" (δηλαδή στις μικρολάχνες της ανθρώπινης συγκυτιοτροφοβλάστης) και με τον μηχανισμό που περιγράψαμε αποτρέπει την "Θρόμβωση" της Συγκιτιοτροφοβλάστης".
Συνοψίζοντας, τις σημερινές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, την αυξημένη ή ελαττωμένη έκφραση της "ΤΜ" στα περιφερικά αγγεία και στη θέση εμφύτευσης του εμβρύου καταθέτουμε και τα εξής:

  • Ελαττωμένη έκφραση της "ΤΜ" είναι ένδειξη θρομβωτικών επεισοδίων στον πλακούντα (με όλες τις συνέπειες ανάλογα με την εβδομάδα κύησης)
  • Σε "Προεκλαμπτικές Κυήσεις" έχουμε αυξημένα επίπεδα "ΤΜ" στο πλάσμα και στα ούρα.
  • Η παρουσία "Αντιφωσφολιπιδικών Αντισωμάτων" (APAs) στην κυκλοφορία του αίματος ασθενών (όρα επόμενα λήμματα περί APAs) αναστέλλουν την ενεργοποίηση, από τα Ενδοθηλιακά Κύτταρα, του "Αντιγόνου της Πρωτείνης C" (PC), η οποία (ενεργοποίησης) εξαρτάται από την "Θρομβομοντουλίνη".

Περαιτέρω διευκρινίσεις στα λεχθέντα περί "Θρομβομοντουλίνης" (ΜΤ)

1ον.Τα "Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα" (APAs) είναι ισχυρά "θρομβογόνα Μόρια", ιδιαίτερα βλαπτικά για την ομαλή εξέλιξη μιας κύησης.

2ον.Η "Πρωτεΐνη C" (PC) είναι ένας "Φυσικός Αναστολέας της Πήξης" που εντάσσεται στον "Καταρράκτη Πήξης - Ινωδόλυσης".

3ον.Η αντιθρομβωτική δραστηριότητα της "Θρομβομοντουλίνης" (ΤΜ), πέρα και έξω από την "Δραστικότητα του Μορίου της" (όταν προσδιορίζεται "Βιοχημικά - Ποσοτικά"), επηρεάζεται αρνητικά (δεν λειτουργεί αντιθρομβωτικά) από την "Μοριακή Δομή του Μορίου της", δηλαδή διαθέτει "Πολυμορφισμούς" (στρεβλώσεις του μορίου της) και αυτή η ανώμαλη τρόπο τινά μορφή της δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στις θρομβώσεις.
Παθολογικός Πολυμορφισμός της "ΤΜ" είναι η μετάλλαξης "Ala 25 Thr"
(Για όλα αυτά θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στην "Β΄ Ενότητα").