ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ιστορικά

O όρος «θρομβοφιλία» χρησιμοποιήθηκε μετά το 1965 (με αφορμή την ανακάλυψη της διαταραχής της "Αντιθρομβίνης III" για να προσδιορίσει μόνον «συγγενείς διαταραχές» που αφορούσαν στην "Αντιθρομβίνη III" (ΑΤ-ΙΙΙ) και οι οποίες οδηγούσαν:
• σε υπερπηκτικότητα του αίματος
• και θρομβώσεις
Η «Αντιθρομβίνη III» είναι ένας αναστολέας του μηχανισμού της πήξης του αίματος (Γράφημα 2).

Στις περιπτώσεις που ανεπαρκεί 'ή υπολειτουργεί:
Έχουμε υπερπηκτικότητα του αίματος και κατ' επέκταση «θρομβοφιλία»
διότι, μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό θρόμβου

Στην συνέχεια, στον όρο «θρομβοφιλία» συμπεριελήφθησαν «συγγενείς διαταραχές» και άλλων αναστολέων της πήξης, οι οποίες συνδέονται (και αυτές):
• με υπερπηκτικότητα του αίματος
• και ενδεχομένως με θρομβώσεις.