ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΗΠΑΡΙΝΗ (HSPG) – ΠΡΟΣΤΑΚΥΚΛΙΝΗ(PGI2) – (15)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ηπαρίνη Θειϊκή Πρωτεογλυκάνη (HSPG) - Προστακυκλίνη (PGI2)

Ηπαρίνη Θειϊκή Πρωτεογλυκάνη (HSPG)

Τα φυσιολογικά (και υγιή) "Ενδοθηλιακά κύτταρα των Αγγείων" πέραν της "Θρομβομοντουλίνης" (ΜΤ), του "Μονοξειδίου του Αζώτου" (ΝΟ) και της "Προστακυκλίνης" (PGI2) - που θα αναφερθούμε και θα αναλύσουμε στην συνέχεια- εκφράζουν και την "Ηπαρηνική Θειϊκή Πρωτεογλυκάνη" (HSPG), η οποία ελευθερούμενη από τα "Ενδοθηλιακά Κύτταρα" ενώνεται ισχυρά με τον Φυσικό Αναστολέα της Πήξης την "Αντιθρομβίνη ΙΙΙ" (ΑΤ-ΙΙΙ) (όρα ένα Γράφημα του καταρράκτου - είναι δεξιά με κόκκινα γράμματα).
Το σύμπλεγμα " HSPG+ΑΤ ΙΙΙ" είναι ικανό να ενωθεί με την κυκλοφορούσα "Ελεύθερη Θρομβίνη" (ΙΙα) (ισχυρός παράγοντας Πήξης του Αίματος και Θρόμβωσης) και να εξουδετερώσει το ποσόν της "Θρομβίνης" (ΙΙα) που δεν έχει εξουδετερωθεί από την "Θρομβομοντουλίνη" (ΜΤ), που ήδη έχουμε αναφέρει.

Υποσημείωση:
Οι μέχρι τώρα περιγραφέντες "Αντιπηκτικοί Δρόμοι", δηλαδή:
της "Θρομβομοντουλίνης" (ΜΤ)
του "Μονοξειδίου τουΑζώτου" (ΝΟ)
και της "Ηπαρίνης, Θειϊκής Πρωτεογλυκάνης" (HSPG)
ρυθμίζονται προς τα κάτω
(δηλαδή, δεν δημιουργούν τα "Αντιθρομβωτικά Συμπλέγματα", που αναφέραμε),
εάν τα "Ενδοθηλιακά Κύτταρα υποστούν Στρές από:
Φυσικούς Παράγοντες
Μεταβολικούς Παράγοντες
Ανοσολογικούς Παράγοντες


Διότι:


Το "Ενδοθήλιο" κάτω από τον "Στρεσογόνο Παράγοντα" απελευθερώνει ένα "Αρνητικό Παράγοντα υπέρ της Θρόμβωσης των Αγγείων, ο οποίος:

  • Ενεργοποιεί τον Παράγοντα Πήξης "Προκοβερτίνη" (π.VII), που ανήκει στην "Εξωγενή Οδό Πήξης" (όρα ένα Γράφημα του Καταρράκτου Πήξης - Ινωδόλυσης) και προκαλεί
    • Ενεργοποίηση της "Εξωτερικής Οδού του Καταρράκτου Πήξης".
  • η οποία με την σειρά της οδηγεί:
    • την Μετατροπή του "Ινωδογόνου" (π.Ι) σε "Ινώδες"
    • και κάνει και Εναπόθεση "Ινώδους" στο Εσωτερικό των Αγγείων, δηλαδή πυροδότη την έναρξη μιας "Θρόμβωσης".

Προστακυκλίνη (PGI2)

H "Προστακυκλίνη" (PGI2):
είναι μια ισχυρή "Αγγειοδιασταλτική Ουσία"
και επιπλέον "Αναστέλλει την Συσσώρευση των Αιμοπεταλίων"
Παράγεται από το "Ενδοθήλιο των Αγγείων" όταν αυτά διεγερθούν από τον Παράγοντα Πήξης "Θρομβίνη" (π.ΙΙα).

Η παρουσία "Αντιφωσφολιπιδικών Αντισωμάτων" (APAs) στον Ορό του Αίματος (ανεξαρτήτως της κατάστασης του ενδοθηλίου - ακεραίου ή κατεστραμμένου) είναι δυνατόν να συνοδεύεται (κατά μια άποψη) με την δημιουργία Θρομβώσεων, διότι συνδέονται (τα APAs) πάνω στις Κυτταρικές Μεμβράνες του Αγγειακού Ιστού (Ενδοθήλιο των Αγγείων) με επακόλουθο να αναστέλλουν ή να μειώνουν την παραγωγή "Προστακυκλίνης", που συνδέεται με "Αντιθρομβωτικές Ιδιότητες".

Κατ΄ άλλην άποψη, η παραγωγή "Προστακυκλίνης" δεν παραβλάπτεται από τα κυκλοφορούντα "Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα" (APAs).

Αναφέρεται, μάλιστα, ότι η βασική συγκέντρωση της "6-κετο-Προσταγλάνδινης F1a" (που είναι μεταβολίτης της "Προστακυκλίνης") ήταν 4 φορές σε μεγαλύτερη ποσότητα σε όρους ασθενών που περιείχαν "Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα" (APAs).