ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – (17)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έλεγχος Ενδοθηλιακής Λειτουργίας

Η εκτίμηση της "Ενδοθηλιακής Λειτουργίας" γίνεται με εργαστηριακές δοκιμασίες, που είναι "Μη επεμβατικές", δηλαδή με:
1ον Υπερηχογραφική Καταγραφή
2ον Υπολογισμό της Ροής του Αίματος (* Βλ. Διευκρινίσεις)
3ον Βιοχημικό Προσδιορισμό στο Αίμα Ουσιών που αντανακλούν την "Ενδοθηλιακή Λειτουργία"

1ον. Καταγραφή, με Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Doppler, των αλλαγών στη ροή του αίματος στα "Μητριαία Αγγεία" και την κατανομή του αίματος στη "Ζώνη 3 του Ωρίμου Ενδομητρίου" (λεπτομέρειες θα αναφερθούν στο λήμμα "Υποδεκτικότης Μήτρας").

2ον. Μέτρηση της εξ Ενδοθηλίου Εξαρτημένης Μεταβολής της Ροής του Αίματος και του Εύρους των Αγγείων (υπερηχογραφικά), στην βραχιόνιο αρτηρία, πρίν και μετά χορήγηση "Ακετυλοχολίνης" (ACH), που αυξάνει το "Οξείδιο του Αζώτου" (ΝΟ) από το Ενδοθήλιο των Αγγείων.

3ον. Προσδιορισμός στο "Αίμα Ουσιών" που αντανακλούν την "Ενδοθηλιακή Λειτουργία",
όπως:

  • Ενδοθηλίνη - 1
  • Παράγοντας Πήξης V.Willebrand ή Αντιαιμοφιλικός Παράγοντας Α (π.VIII)
  • Θρομβομοντουλίνη
  • Σελεκτίνη
  • ICAM και VCAM (Μόρια Πρόσφυσης)
  • Ιστικός Ενδογενής Ενεργοποιητής του Πλασμινογόνου (PC), ήτοι του "t-PA"
  • Αναστολέας του Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου (PG), ήτοι του "ΡΑΙ-1"
  • Αντισώματα έναντι Ενδοθηλιακών Κυττάρων

Τα "Αντισώματα έναντι Ενδοθηλιακών Κυττάρων" (anti - EC) συνιστούν
αφενός "Δείκτη Ενεργοποίησης":
της Αιμόστασης
και της Ινωδόλυσης
και αφετέρου είναι μια ακόμη (υποεκτιμημένη από τους Γυναικολόγους) αιτία απώλειας μιας αρχόμενης ή μιας προχωρημένης σε εβδομάδες κύησης.
Έγκυες γυναίκες που έχουν προ της έναρξης της κύησής τους ή που αναπτύσουν κατά την διάρκεια της κύησής τους, "Ειδικά Αντιενδοθηλιακά Αντισώματα" (ως πρός τον πατέρα του εμβρύου, ο οποίος είναι ο δότης του κατά ήμισυ εμβρύου) ίσως απορρίψουν το "Μόσχευμα Έμβρυο", παρά την σωστή "Ιστο - Ασυμβατότητα" μεταξύ των υποψηφίων γονέων.
Στην (τελευταία) αυτή περίπτωση η "Αντιγονική Διέγερση της Μητέρας" γίνεται μέσω των "Ενδοθηλιακών Αγγείων του Εμβρύου" και όχι μέσω των "Λεμφοκυττάρων του υποψηφίου Πατέρα".

* Διευκρινίσεις:
Το "Δυσλειτουργικό Ενδοθήλιο" μπορεί να προκαλέσει (όπως ήδη αναφέραμε) διαταραχές του "Αγγειοκινητικού Τόνου" με την έννοια της "Σύσπασης των Αρτηριών".
Συνιστά σύνηθες φαινόμενο σε "Υπερτασιακά Άτομα", "Υπέρβαρα Λιπώδης Άτομα", "Διαβητικά Άτομα", "Καπνιστές", "Άτομα με Υπερκατανάλωση Οινοπνευματωδών Ποτών" και σε "Άτομα με διάφορες Αγγειακές Παθήσεις".
Στην κλινική πράξη, υπάρχει η δυνατότητα Ελέγχου της Λειτουργίας του Αγγειακού Ενδοθηλίου με το τέστ "FMD" (Flow Mediated Vasodilation) που συνιστά την μέτρηση της "Βασικής Προσδιορισθείσας Παραμέτρου" που επάγεται από την "Αιματική Ροή της Βραχιονίου Αρτηρίας", λόγω αγγειοδιαστολής, γι΄ αυτό και το τεστ "FMD" αποκαλείται και "Εκ του Ενδοθηλίου Αγγειοδιαστολή".
Η τυχόν "Σημαντική Αύξηση των Τιμών FMD" σημαίνει βελτίωση της "Ενδοθηλιακής Λειτουργίας".

Σημαντική Προσφορά θεωρείται και η πληροφορία ότι:
τα "Διάφορα θεραπευτικά Ιδιοκατασκευάσματα - αΜΕΑ" διαφέρουν στην πράξη κατά την χρήση τους ως πρός την ανωτέρω ικανότητα βελτίωσης της "Ενδοθηλιακής Λειτουργίας".

Σε ό,τι αφορά τα «Αιμοπετάλια», αυτά είναι δυνατόν να συμβάλλουν απ' ευθείας στην δημιουργία θρόμβωσης και αυτό μπορεί να συμβεί:
είτε λόγω αυξημένου αριθμού αιμοπεταλίων
είτε λόγω διαταραχών των αιμοπεταλιακών λειτουργιών.
Στο παρών λήμμα δεν θα αναφερθώ ούτε στα αιμοπετάλια (ειδικώς), ούτε και στη στάση του αίματος στα αγγεία, (η οποία και θεωρείται -και είναι- παράγοντας "Θρομβοφιλίας").

ΓΡΑΦΗΜΑ 10

Πολλές λεπτομέρειες για τα αιμοπετάλια θα αναφερθούν στην "Β΄ Ενότητα", όταν θα περιγράψουμε την "Επίκτητη ή Άνοσης Αρχής Θρομβοφιλία (Βιοχημικά και Μοριακά Προσδιοριζόμενη).