ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗ, ήτοι ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ uPA (30)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗ, ήτοι ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ uPA

Είναι ένας άλλος "Ενεργοποιητής του Πλασμινογονου" (PG).
Δρα επί της υπό διάσπαση ινικής.
Συνεργάζεται με τον "tPA" δρώντας (και αυτός όπως και ο προηγούμενος ενεργοποιητής):
επί του συμπλόκου πλασμινογόνο + ινική.


ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΟΥ TOY PG,
ήτοι ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ PAI

Διακρίνεται σε ΡΑΙ-1, ΡΑΙ-2, ΡΑΙ-3 και ΡΑΙ-4 αναστολέα.
Η σύνθεση του ελέγχεται από το χρωμόσωμα 7.
Συντίθεται:
Στο ενδοθήλιο των αγγείων
Και το ήπαρ.
Η ανασταλτική του δράση είναι ταχεία και ασκείται:
και στον tPA
και στην uPA.

Τα επίπεδά του στο πλάσμα ελέγχονται:

1ον. Με λειτουργικούς προσδιορισμούς και είναι 0,5-47 u/ml

2ον. Με ανοσολογικούς προσδιορισμούς και το αντιγόνο του κυμαίνεται σε πυκνότητα 6-85 ng/ml.

Αυξάνει:

  • Κατά την Eγκυμοσύνη (γι' αυτό έχΟυμε θρομβώσεις -ιδίως στο 3ο τρίμηνο μέχρι τριπλασιασμού).
  • Επί Παχυσαρκίας
  • Υπερχοληστεριναιμίας
  • Από Βακτηριακές Ενδοτοξίνες μέσω κυτοκινών, ιδίως:
    • IL-1
    • Και του TNFa.

Να θυμόμαστε ότι:
η αύξηση του ΡΑΙ-1, αν και συνδέεται θεωρητικά με θρομβωτικές καταστάσεις (λόγω διαταραχής του ινωδολυτικου μηχανισμού), δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται πάντοτε, από θρομβώσεις.

Συχνά, για την δημιουργία θρομβώσεων απαιτείται η συνύπαρξη διαταραχών και άλλων ουσιών ή
η συνύπαρξη και άλλων θρομβογόνων ερεθισμάτων
.

Σε ότι αφορά τον ΡΑΙ-2 (που αυξάνεται στην κύηση), πρέπει να επισημάνω ότι:
Η υπερβολική του αύξηση έχει συνδεθεί:
με καθυστέρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης
και ενδεχομένως συνδέεται άμεσα με αποβολή λόγω πλακουντιακών θρομβώσεων.

Τέλος, οι "Αναστολείς (ΡΑΙ1-ΡΑΙ2-κλπ.) των Ιστικών Ενεργοποιητών του Πλασμινογονου" (tPA,uPA) αναστέλλονται από τη δράση της "Πρωτεΐνης C" (σε συνεργασία με την "Πρωτεΐνη S"), με αποτέλεσμα:
να έχω ενεργοποίηση των "Ενεργοποιητών της Ινοδώλυσης, tPA, uPA".