ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Συμπεράσματα

Αν μελετήσουμε εμπεριστατωμένα και στην συνέχεια αξιολογήσουμε, λαμβάνοντας υπόψιν, τα δεδομένα από την σύγχρονη βιβλιογραφία που αναφέρονται στην επιστήμη της «Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας«, θα πρέπει, λογικά, να κάνουμε την σκέψη:

Μήπως, τα «Υπογόνιμα Ζευγάρια» παράγουν «Έμβρυα» που έχουν «παρερμηνευθεί» από το Ανοσολογικό Σύστημα της υποψήφιας μητέρας, ως ξένα «αντικείμενα» ή ακόμη και ως «καρκινικά κύτταρα»;

Ούτως εχόντων των γεγονότων!!!…
Αυτά τα «Έμβρυα» θα απορριφθούν από το σώμα της γυναίκας σε κάθε προσπάθεια εγκυμοσύνης.
Σύμφωνα με τις αρχάς, τους κανόνες και τους νόμους της «Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας» μέχρι και το 80% των αιτιών Υπογονιμότητας, οποιασδήποτε μορφής:

 • Ανεξήγητη στειρότητα
 • Επαναλαμβανόμενες Αποβολές
 • Αποτυχημένες Προσπάθειες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, που πραγματοποιήθηκαν με ιδανικές συνθήκες και προϋποθέσεις
 • Χημικές κυήσεις, κ.α.

προκαλούνται από Υποκλινικά Αυτοάνοσα Προβλήματα, δηλαδή από αυτο – καταστροφικού τύπου διαδικασίες, χωρίς εμφανή νόσο ή / και κλινική συμπτωματολογία.
Η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του πιο πάνω προβλήματος είναι, ότι:
Οι γυναίκες και υποψήφιες μητέρες αυτής της κατηγορίας δεν νοσούν (και ίσως δεν νοσήσουν ποτέ στο μέλλον) εμφανίζουν μόνον ορισμένους από τους «Ανοσολογικούς Δείκτες» διαταραγμένους, όπως αυτούς που εντοπίζουμε στα νοσήματα:

 •  Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Νόσος του Crohn
 • Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
 • Χρόνια κόπωση
 • Αλλεργίες
 • Αυτοάνοσες Θυρεοειδίτιδες, κ.α.Συνεπώς!!!….
  Είναι σημαντικό αν ερευνήσουμε (με σύγχρονη τεχνογνωσία) και να γνωρίσουμε πιο είναι το «Λάθος» στους φυσιολογικούς μηχανισμούς και κατανοώντας το (!) να προχωρήσουμε πρός την επιτυχία μιας κύησης, έστω και εάν ο φόβος μιας νέας αποτυχίας δεν θα αφήσει ποτέ το ζευγάρι και το γιατρό τους να ηρεμήσει.
Δεν θα μπορέσουμε
να εντοπίσουμε εκείνες τις γυναίκες που θα ωφεληθούν,
χωρίς την βοήθεια
σωστών και σύγχρονων εργαστηριακών εξετάσεων
.

Σήμερα!!!…
Οι σκέψεις και οι θεωρίες για την «Επιτυχή Εμφύτευση του Εμβρύου», από την σκοπιά της Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας, όπως και τα «Αίτια των Επιπλοκών της Κύησης» έχουν πλήρως τεκμηριωθεί και γνωρίζουμε (οι ειδικοί ιατροί – Ανοσολόγοι της Αναπαραγωγής) τις «ανισορροπίες» του Ανοσολογικού Συστήματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν «Αρνητικά» την ομαλή έκβαση μιας προσπάθειας σύλληψης και την εν συνεχεία φυσιολογική εξέλιξη μιας κύησης.