Ε) Επιβλεψη Διδακτορικων Διατριβων

α) Α. Ταπούτη: Επίδραση νευροληπτικών και απλών ηρεμιστικών φαρμάκων επί των επιπέδων…

β) Α. Παπαδημητρίου: τιμές λιπιδίων είς το αίμα μητρός…

γ) Β. Αναστασίου: Διερεύνηση της λειτουργίας υπόφυσης – γονάδες επί θηλέων εφηβικής και …

δ) Κ. Μεταλληνού: Συμβολή στη μελέτη των επιπέδων των ανοσοσφαρίνων στις εκκρίσεις του τραχήλου της μήτρας…

ε) Δ. Βαλλανιάτου: Γυναικολογικοί Καρκίνοι.  Μελέτη της διαφορικής επιβίωσης σε συνάρτηση…

στ) Α. Μακρυγιαννάκη: Επίδραση των διαγνωστικών υπερήχων στο ρυθμό ωρίμανσης…

Στις πιο πάνω διατριβές συνέβαλε ενεργά, όχι μόνο με την έννοια της σχεδίασης και επίβλεψης, αλλά επιπλέον βοήθησε άμεσα στην εκτέλεση τους, καθώς και στη συγγραφή, στην καθοδήγηση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, στην ανεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας ως και στις δέουσες διορθώσεις μετά τη συγγραφή.