Γ) Αλλες Δραστηριοτητες

Από το 1986 ο καθ. Χάρης Μαντούβαλος δραστηριοποιήθηκε στην σύσταση και λειτουργία Εξειδικευμένου Ιδιωτικού Ιατρείου με την επωνυμία «Κέντρον Καθ΄ Εξιν Αποβολών και Ανοσοθεραπείας» που σήμερα έχει μετονομασθεί σε: «Κέντρο Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας και Ελέγχου»:

 • της Ανεξήγητης Υπογονιμότητας
 • των Επαναλαμβανόμενων Αποβολών
 • των Αποτυχιών στην IVF.

Το «Κέντρο» έχει άμεση συνεργασία (είναι συνεργατικά στενά συνδεδεμένο) με το «Laboratory and Clinic of Reproductive Immunoly, Rosalind Franklin University of Health Science / the Chicago Medical School των ΗΠΑ, που θεωρείται η «πηγή δημιουργίας» της Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας και το οποίον έχει την εποπτεία της «επάρκειας των συνεργατών» του Κέντρου και του «ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών».

Ο διευθυντής του «Κέντρου», Μαιευτήρας – Γυναικολόγος καθ. Χάρης Μαντούβαλος, έχοντας το προνόμιο να ανήκει στο μόνιμο επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του πιο πάνω Πανεπιστημίου των ΗΠΑ, επί πολλά χρόνια, έχει την δυνατότητα, και την ευκαιρία να μοιράζεται και να ανταλλάσει πληροφορίες  για τις σύγχρονες ανακαλύψεις, τις σχετικές με την «Αναπαραγωγική Ανοσολογία» και γενικότερα την «Αναπαραγωγική Ιατρική», μεταξύ των πιο φημισμένων και δόκιμων εμπειρογνωμόνων σε αυτά τα αντικείμενα.  Φυσικό επακόλουθο είναι ότι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται, στους πιο πάνω τομείς, στην Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο να το μεταλαμπαδεύει (ο καθ. Μαντούβαλος) στην Ελλάδα ως έχει, ή και πιο βελτιωμένο .

Δηλαδή, ο καθ. Χάρης Μαντούβαλος, χειρίζεται θέματα γονιμότητας που οι περισσότεροι γιατροί δεν έχουν εκπαιδευτεί σχετικά.

Άρα, είναι σαφές ότι, ο καθ. Χάρης Μαντούβαλος (από τις αλληλοεπιδράσεις που δέχεται και συμμετέχει ενεργά), κατέχει μια απέραντη γνώση και πολύχρονη εμπειρία στην διάγνωση των πολύπλοκων ανοσολογικών αιτιών υπογονιμότητας, αποβολών και αποτυχιών στην IVF, αλλά και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των εξαιρετικά εξειδικευμένων (για να έχουν θετικό αποτέλεσμα) Ανοσολογικών Θεραπειών (παντός γνωστού τύπου και μελλοντικών).

Σήμερα, είναι αδιαφιλονίκητο και παραδεκτό γεγονός ότι η «Αναπαραγωγική Ανοσολογία», ως εφαρμοσμένη κλινική επιστήμη:

 • παρέχει λύσεις για την «Υπογονιμότητα», διότι σε πολλές περιπτώσεις το Ανοσοποιητικό Σύστημα της γυναίκας μπορεί να δυσλειτουργεί ή να συμμετέχει με μη φυσιολογική δραστηριότητα σε συνεργασία με τα άλλα συστήματα (Αναπαραγωγικό, Ενδοκρινολογικό, Νευρικό, κ.ά.) και να επηρεάζεται αρνητικά η γονιμοποιητική ικανότητα της γυναίκας.
 • και επιπλέον προτείνει θεραπείες για ένα ευρύ φάσμα αιτιών (που δεν εντοπίζονται εύκολα χωρίς τις ανάλογες γνώσεις) και οι οποίες προκάλεσαν πολλαπλές αποβολές και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).
 • Τα έτη 1988 – 1996 κατόπιν προσκλήσεως από την «Έδρα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών»:
  • Ανέλαβε τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα «Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής», συμβάλλοντας στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των τελειόφοιτων φοιτητών και των ειδικευομένων ιατρών, της ως άνω κλινικής, στο αντίστοιχο «γνωστικό αντικείμενο».
  • Παράλληλα, οργάνωσε και λειτούργησε, επιτυχώς, εξωτερικό ιατρείο της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής με αντικείμενο την «Μελέτη και θεραπεία των Καθ΄ Έξιν Αποβολών».
 • Τον Ιούνιο του 1994 συμμετείχε στην Βαρκελώνη – Ισπανία στην «πρόσκληση ειδικών» για την ανασκόπηση της δράσεως της «πολυδύναμης γ-σφαιρίνης» (IVIG). Προσκεκλημένοι ήταν εξειδικευμένοι ιατροί από ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία.  Εισηγηθήκαν τα κλινικά αποτελέσματα από την δράση της «IVIG» σε περιστατικά (με άλλο – άνοσης και αυτο – άνοσης αιτιολογίας) αποβολών 1ου τριμήνου.
 • Το 1995, στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ουάσιγκτον – ΗΠΑ, η επιστημονική ομάδα στην οποία ανήκε ενεργά ο καθ. Χάρης Μαντούβαλος, βραβεύτηκε για την Δημιουργία του «Αναπαραγωγικού Ανοσοφαινότυπου».
  • Επρόκειτο για μια εξειδικευμένη εξέταση αίματος με στοχευμένες Ανοσολογικές Παραμέτρους που αφορούν αποκλειστικά γυναίκες με «Πρόβλημα Ανοσολογικά» που συνδέονται ευθέως με ιστορικό Αναπαραγωγικής Αποτυχίας.
  • Ο «Αναπαραγωγικός Ανοσοφαινότυπος» τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα αποτέλεσε εργαλείο που μπορεί να προσδιορίζει διαταραχή του Ανοσολογικού Συστήματος με «δομές στόχους» που προδικάζουν μια μελλοντική Αναπαραγωγική Αποτυχία ή / και Επιπλοκή της Κύησης.
 • Τον Ιούνιο του 1996 συμμετείχε στο Ιντερλάκεν στην ομάδα «Σύνταξης Πρωτοκόλλου» για την πραγματοποίηση «Διεθνούς Πολυκεντρικής Μελέτης», για την δράση και τα αποτελέσματα της «IVIG» σε «Επαναλαμβανόμενες Αποβολές Αγνώστου Αιτιολογίας», μετά πρόσκληση του INSERM (International de la Sante et de la Recherche Medicale – Switzerland).
 • Τον Οκτώβριο του 1998 συμμετείχε στο Συνέδριο του ASRI (Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας) στο Νέο Δελχί (Ινδία) με θέμα:
  • «Reproductive outcome in women with recurent spontaneous abortion and clevated CD56+ Natural Killer cells; anticoagulation and intravenous immunnoglobulin G infussion tratment vs anticoagulation and prednisone treatment.
  • Η συνεργατική ομάδα απέσπασε τιμητική βράβευση για την άριστη οργάνωση της μελέτης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρουσίαση.
 • Το 1998 σε σεμνή τελετή του απενεμήθη το «Χάλκινο Μετάλλιο του Ολυμπιονίκους της Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας», για το μέχρι τότε ερευνητικό του έργο, από τον καθηγητή A. Beer (διεθνώς αναγνωρισμένος ως ο «πατέρας» και «θεμελιωτής» της Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας) Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Μαιευτικής / Γυναικολογικής Κλινικής και Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Fish University of Health Science / The Chicago Medical School και Διευθυντή έκδοσης του διεθνούς κύρους περιοδικού Reproductive Immunology (Αναπαραγωγική Ανοσολογία).
  • Η απονομή αυτή τον κατέταξε (τον γιατρό Χάρη Μαντούβαλο) μεταξύ των πιο φημισμένων και δόκιμων εμπειρογνωμόνων στην Ανοσολογία της Ανπαραγωγικής Ιατρικής.
 • Το 1999 εκλήθην από το «Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου» και ανέλαβε τον Συντονισμό Ερευνητικού Προγράμματος (διάρκειας δύο ετών), με θέμα:
 • «Διερεύνηση του Ρόλου της Κληρονομικής Θρομβοφιλίας στις Επιπλοκές της Κύησης.

 • Το 2009 προήδρευσε του Συνεδρίου «State of the art and science» της ESRI (European Society of Reproductive Immunology = Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας).
 • Το 2011 του απενεμήθη το «Χρυσό Μετάλλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» από τον Όμιλο UNESCO (τιμητικός αναμνηστικός έπαινος).
  • Για την κοινωνική του προσφορά μέσα από τον τομέα τον οποίο επάξια υπηρετεί.