ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ TOY PG (28)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ TOY PG
ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Οι Συγγενείς Διαταραχές του PG διακρίνονται:

Στον τύπο I:

Αφορά ποσοτικές διαταραχές (υποπλασμινογοναιμίες),
δηλαδή ανεπάρκειες της σύνθεσης του μορίου.

Στον τύπο II:

Αφορά ποιοτικές διαταραχές (δυσπλασμινογοναιμίες)
κατά τις οποίες η σύνθεση των μορίων είναι επαρκής,
αλλά έχουμε "Μοριακές Παραλλαγές του Πλασμινογόνου" (PG), που οφείλονται σε παθολογικούς γόνους.

Στον Πίνακα 17 είναι συγκεντρωμένες οι κυριότερες παραλλαγές του "Πλασμινογόνου" (PG), που έχουν ενοχοποιηθεί για θρομβωτικές καταστάσεις.

ΓΡΑΦΗΜΑ 20

ΟΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ PG
παρατηρούνται σε:

  • Ηπατική ανεπάρκεια
  • Νεφρωσικό σύνδρομο
  • Και κατά την πρωτογενή θεραπευτική ινωδόλυση με χορήγηση συνθετικών αναστολέων του ινωδολυτικου μηχανισμού (π.χ. ε - αμινοκαπροϊνικού οξέος) οι οποίοι δρουν παρεμποδίζοντας την προσκόλληση του "PG" στην "ινική". Ενίοτε, με αυτόν τον μηχανισμό προκαλούνται επιπλέον και θρομβωτικές επιπλοκές.