ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ PG ήτοι ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ tPA (29)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ PG ήτοι ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ tPA
ΓΡΑΦΗΜΑ 20

Όπως θυμάστε, βασικοί "Ενεργοποιητές του Πλασμινογόνου" (PG) είναι:
ο ιστικής προέλευσης ενεργοποιητής (tPA)
και η ουροκινάση (uPA).

Συνεπώς υπο-ινωδογονόλυση μπορεί να παρουσιασθεί:

1ον. Από ανεπαρκή σύνθεση ή

2ον. Από ανεπαρκή απελευθέρωση του "Ιστικού Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου" (tPA)
από το αγγειακό τοίχωμα ή από το ήπαρ

3ον. Ακόμη, μπορεί να δημιουργηθεί "υπο - ινωδογονόλυση" λόγω αυξημένων επιπέδων του "Φυσικού Ανασταλτή του Ενεργοποιητή του Πλασμινογονου" (ΡΑΙ) και

4ον. Μείωση της "Ινωδόλυσης" μπορεί να έχουμε, λόγω συγγενούς έκπτωσης των παραγόντων που συμμετέχουν στο «Σύστημα Επαφής», δηλαδή
του παράγοντα Hageman (XII)
της προκαλλικρεϊνης
του κινογόνου μεγάλου Μ.Β. (HMWK).

Υπενθυμίζω ότι σε προηγουμένο Γράφημα είδαμε ότι:
Η συγγενής έκπτωση του "παράγοντα Hageman" (XII) συμβάλλει στην μείωση της ινωδόλυσης και με άλλο μηχανισμό, λόγω της μειωμένης παραγωγής "Πλασμίνης" (PL), ως συνέπεια της μείωσης της παραγωγής "Πλασμινογόνου" (PG).
Αναφέρεται ότι μείωση της ινωδόλυσης (λόγω συγγενούς έκπτωσης του π. Hageman) ευθύνεται για 8-11% των θρομβωτικών επεισοδίων.

Έκπτωση της «Προκαλλικρεϊνης» συνδέεται με 8,6% των θρομβωτικών επεισοδίων.
Η σύνθεση του "tPA" (Φυσικός Αναστάλτης του Ενεργοποιητού του Πλασμινογόνου "PG") ελέγχεται από το χρωμόσωμα 8.
Η επικρατέστερη θεωρία για τον μηχανισμό δράσης του "tPA" είναι:
«Η σύζευξη tPA + PG - επί της ινικής» υπό μορφήν συμπλόκου.
Έτσι λοιπόν, «το σύμπλεγμα tPA - PG - Ινική» περιορίζει το πεδίο δράσης του "tPA" μόνον τοπικά (στον θρόμβο ινικής) και όχι γενικότερα στις ελεύθερες πρωτεϊνες του πλάσματος.

Ο "tPA" κυκλοφορεί στο πλάσμα σε επίπεδα 2-12 ng/ml ως σύμπλοκο: «tPA + ΡΑΙ».
Η σύνθεση του "tPA" αυξάνει:
κατά την φλεβική στάση
την φυσική άσκηση
το στρές
την γενική αναισθησία
από υπογλυκαιμικούς παράγοντες
και από τα αναβολικά στεροειδή.

Βεβαίως έχουν περιγραφεί και λίγες οικογένειες με μειωμένα επίπεδα "tPA".
Το μεγαλύτερο μέρος της δραστικότητας του "Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου" (tPA) προέρχεται:
από το "αγγειακό ενδοθήλιο"
ή μέσω έμμεσης ενεργοποίησης, από τον ενεργοποιημένο "παράγοντα του Hageman"
ή από την "προκαλλικρεϊνη".

- Οι καπνιστές τσιγάρων έχουν υψηλότερη "δραστικότητα t-PA" από ότι οι μή καπνιστές
- Οι πότες οινοπνευματωδών ποτών έχουν μειωμένη "δραστικότητα t-PA" και ο βαθμός της μείωσης εξαρτάται από την δόση αλκοόλης που καταναλώνεται.