ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (32)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ

Σε ότι αφορά το "Ενδοθήλιο των Αγγείων", φαίνεται ότι ο ιστός αυτός παίζει σπουδαίο ρόλο:
στην διατήρηση ελεύθερης ροής του αίματος
και στην πρόληψη της ενδοαγγειακής θρόμβωσης με τους εξής μηχανισμούς:

1ον. Με την διατήρηση της Ακεραιότητας του

2ον. Με την παραγωγή "Προστακυκλίνης" (PGI2)

3ον. Με την παραγωγή "Ιστικού Ενεργοποιητή του Πλασμινογονου" (t-PA)

4ον. Με την παρουσία (στην κυτταρική επιφάνεια) των τύπου ηπαρίνης γλυκοζαμινογλυκανών μορίων (που ενώνονται με την "ΑΤ-ΙΙΙ" και το σύμπλεγμα αυτό αδρανοποιεί την κυκλοφορούσα ελεύθερη "Θρομβίνη").

5ον. Με την παρουσία (στην κυτταρική επιφάνεια) της "θρομβομοντουλίνης" (ΜΤ)
(που αδρανοποιεί και αυτή την "Θρομβίνη")Επίσης, τα "ενδοθηλιακά κύτταρα" συνθέτουν διάφορες προπηκτικές ουσίες όπως:
• τον παράγοντα "von Willebrand" (π.VIII)
και δεσμεύουν:
• τον παράγοντα "Christmas" (IX)
• και τον παράγοντα "stuart" (Χα).

Αντίθετα, ερεθισμός του ενδοθηλίου από:
υποξία
οξέωση
ενδοτοξίνες
κυτοκίνες (ιντερλευκίνη 1)
και τον ιστικό παράγοντα νέκρωσης (TNFα)
έχει σαν συνέπεια:
την έκλυση του «ιστικού παράγοντα» "TF" (εξωγενής οδός πήξης) ο οποίος:
Ταχέως ενεργοποιεί τον σχηματισμό θρόμβου
......(μέσω των υπενδοθηλιακών ινών κολλαγόνου).ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Όταν οι ίνες κολλαγόνου έλθουν σε επαφή με αιμοπετάλια, ενεργοποιούνται και (στην συνέχεια) εκλύουν ουσίες που προσελκύουν και άλλα αιμοπετάλια, τα οποία τελικώς προσκολλώνται και μεταξύ τους.
Πολλές λεπτομέρειες αναφορικά με το "Ενδοθήλιο των Αγγείων" έχουν ήδη αναφερθεί στο λήμμα με επικεφαλίδα "Μύηση στην Έννοια της Θρομβοφιλίας" και συγκεκριμένα όταν αναλύσαμε την "Τριάδα του Virchow" (Γράφημα 3).