ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΦΗΣ -2η & 3η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (20)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΦΗΣ
2η & 3η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΓΡΑΦΗΜΑ 12

Η 2η Ομάδα διαταραχών περιλαμβάνει ποιοτικές διαταραχές στις οποίες τα επίπεδα της υπεύθυνης ουσίας που ελέγχει την θρόμβωση είναι φυσιολογικά, αλλά αυτή καθ΄ αυτή η ουσία είναι λειτουργικά Υπερβολικά Δραστική λόγω "μοριακής μετάλλαξης". Ήτοι έχει διαταραγμένους - παθολογικούς πολυμορφισμούς στην δομή του μορίου τους, λόγω μοριακής μετάλλαξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 09

Σε ό,τι αφορά την 2η ομάδα διαταραχών θα σταθώ μόνο σε μια παρατήρηση, που αναφέρεται στην προθρομβίνη (π.II).

Έχει εντοπισθεί ότι όταν το γονίδιο της προθρομβίνης είναι μεταλλαγμένο (στην θέση G20210A), τότε έχουμε υπερβολική δραστηριότητα της Α' φάσης της πήξης.

Η 3η Ομάδα (που είναι δημιουργός) «θρομβοφιλίας», εμφανίζεται όταν υπολείπεται το σύστημα «των φυσικών αναστολέων της πήξης» (Πίνακας 9).

ΓΡΑΦΗΜΑ 13

Εδώ περιλαμβάνονται:
1ον. Οι Συμπαράγοντες της Ηπαρίνης, δηλαδή
η Αντιθρομβίνη III (ΑΤ-ΙΙΙ)
και ο Συμπαράγοντας II της Ηπαρίνης (HC-II)

2ον. Οι Αναστολείς της Αντιπηκτικής Οδού της PC, δηλάδη
η Πρωτείνη C (PC)
και η Πρωτείνη S (PS)

3ον. Ο Ανασταλτής της οδού του Ιστικού Παράγοντα, δηλαδή
ο Ανασταλτής της Εξωγενούς Οδού (TFPI).