ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ TOY ΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΔΟΥ (TFPI ή LACI) (26)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ TOY ΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΔΟΥ (TFPI ή LACI)
ΓΡΑΦΗΜΑ 18

Αυτός ο παράγοντας έχει άμεσο σχέση με τις λιποπρωτεϊνες του αίματος και από το γεγονός αυτό παίρνει και το όνομα LACI.

Συντίθεται στο ενδοθήλιο των αγγείων
Ελέγχεται από το χρωμόσωμα 2

Η λειτουργία του" TFPI" συνίσταται:
στην αναστολή της "Προκοβερτίνης" (VII) και έτσι ανακόπτεται η ενεργοποίηση του "Παράγοντα Stuart" (Xa) -από την εξωγενή οδό.
Το 75% του "TFPI" είναι συνδεδεμένο με το κλάσμα LDL της χοληστερόλης.
Το 20% του "TFPI" είναι συνδεδεμένο με το κλάσμα HDL της χοληστερόλης.
Kαι μόνο το 5% του "TFPI" κυκλοφορεί ελεύθερο.

Ο "TFPI" είναι ελαττωμένος:
σε χειρουργικές επεμβάσεις
και σε ΔΕΠ (Διάχυτο Ενδαγγειακή Πήξη)


Ο "TFPI" είναι αυξημένος:
σε κακοήθεις νόσους
ουραιμία
παγκρεατική νόσο
λοιμώξειςΣτο σημείο αυτό θέλω να σας αναφέρω στοιχεία από πολύ σύγχρονες έρευνες

Έχει διαπιστωθεί ότι, το ιδιοσκεύασμα "Νατριούχος Τινζαπαρίνη" (που είναι ένα αντιπηκτικό φάρμακο) και δρα στον καταρράκτη της πήξης παρουσιάζει επιπλέον ειδική δράση
όχι μόνον αναστέλλοντας τον "π. Χα" (Stuart) και τον "π. ΙΙα" (θρομβίνη)
αλλά αναστέλλοντας και τον "ιστικό παράγοντα" (TF).
Προς τούτοις έχει βρεθεί ότι, επηρεάζει και το λιπιδιακό προφίλ (που είναι ένας συμπαράγοντας θρόμβωσης) καταστέλλοντας τα επίπεδα χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και LDL.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Έτσι, με αυτήν την επιπλέον δράση της "Τινζαπαρίνης", ελευθερώνεται μεγαλύτερη ποσότητα του "Ιστικού Αναστολέα" (TFPI), διότι κυκλοφορεί μεγαλύτερη ποσότητά του σε «ελεύθερη μορφή» (αφού τα επίπεδα LDL είναι χαμηλότερα μετά από θεραπεία με "Νατριούχο Τινζαπαρίνη"),
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη αντιθρομβωτική δράση του "TFPI".