ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ (37)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Φαίνεται ότι, η συγγενής και η επίκτητη θρομβοφιλία είναι μια νέα αιτιολόγηση της Αναπαραγωγικής Αποτυχίας (και όχι μόνον).

Μένει να διευκρινιστεί εάν η νέα αυτή αιτιολογία θα προάγει κατάλληλη σταδιοποίηση για τις γυναίκες με Αναπαραγωγική Αποτυχία.

Τα ευρήματα από μελέτες που ήδη έχουν γίνει:
Ίσως προάγουν μια επιστημονική λογική για θρομβοπροφύλαξη.
Εν τούτοις, άγνωστοι ακόμη παράγοντες (πιθανόν υπάρχουν) μπορούν να εξηγήσουν γιατί μερικές ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικές ή γιατί μετά ένα «κακό» αναπαραγωγικό αποτέλεσμα, μερικές έχουν υποτροπές και άλλες όχι.

Παρά ταύτα:
Ο καθορισμός της αιτίας (που προκαλεί την θρόμβωση) έχει μεγάλη σημασία στην λήψη απόφασης για την εφαρμογή μακροχρόνιας αντιθρομβωτικής αγωγής που ίσως με τα υπάρχοντα και μόνον δεδομένα θεωρείται επιβεβλημένη.