ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ» (10)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Λειτουργία του Αγγειακού Eνδοθηλίου

Το "Αγγειακό Ενδοθήλιο" επενδύει την εσωτερική επιφάνεια όλων των αγγείων του ανθρωπίνου σώματος, ήτοι: των Αρτηριών των Τριχοειδών των Φλεβών (;) των Λεμφαγγείων

Πρόκειται:
Για έναν "Δυναμικό Ιστό" (δηλαδή, δεν έχει μόνο "Στατική Δομή") που αποτελείται από λεπτά επιμήκη εμπύρηνα κύτταρα, διατεταγμένα σε μια συνεχή στιβάδα που επικαλύπτει εσωτερικά τα αγγεία. Το "Αγγειακό Ενδοθήλιο" καταλαμβάνει -σε έκταση- πολύ μεγάλη επιφάνεια στο σύνολό του, περίπου 400τ.μ.
Προς τούτοις, θεωρείται ότι αποτελεί (σε επιφάνεια) τον μεγαλύτερο "Μεταβολικό Ιστό" του ανθρωπίνου σώματος, με:
Αυτοκρινή Δραστηριότητα Παρακρινή Δραστηριότητα Ενδοκρινή Δραστηριότητα
Επίσης, βρίσκεται σε Συνεχή Αλληλεπίδραση με το Κυκλοφορούμενο Αίμα στα Αγγεία.

Το "Ενδοθήλιο" δέχεται συνεχώς ερεθίσματα και εκκρίνει μια σειρά ουσιών που εκτός των άλλων λειτουργιών που επιτελούν, εξασφαλίζουν:

1 ον. Την φυσιολογική "Αιματική Ροή των Οργάνων", μέσω της σύνθεσης διαφόρων "Αγγειοσυσπαστικών Παραγόντων", όπως:
Ενδοθηλίνες (ΕΤ-1)
Θρομβοξάνη Α2 (ΤxA2)
Αγγιοτενσίνη ΙΙ
κ.ά. (όρα πίνακα 5)
που προωθούν και τις διαδικασίες "Θρόμβωσης των Αγγείων".
Αλλά και "Αγγειοδιασταλτικών Παραγόντων", όπως:
Μονοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ)
Ενδοθηλιακό Παράγοντα Υπερπόλωσης
Προστακυκλίνη (PGI2)
κ.ά (όρα πίνακα 5)
που προστατεύουν τον οργανισμό από την "θρόμβωση".

Όταν όμως, έχουμε την επίδραση "Βλαπτικών Ουσιών στα Ενδοθηλιακά Κύτταρα", όπως π.χ.:

το Κάπνισμα Γενετικούς Παράγοντες Λυσίνη
Υπερχοληστεροναιμία Κορεσμένα και trans Λιπαρά Οξέα Σίδηρος
Υπερομοκυστεϊναιμία Γλουταμίνη Καφεΐνη
Αλκοόλ, όταν αυτό καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες (αντίθετα, φαίνεται ότι έχει θετική επίδραση το Αλκοόλ στο ενδοθήλιο, όταν καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες).

Τότε, διεγείρεται "Οξειδωτικό Στρές στο Ενδοθήλιο" (μέσω της παραγωγής "Ελευθέρων Ριζών" οι οποίες προκαλούν Αντιδράσεις Φλεγμονής στο Ενδοθήλιο) και προκαλείται αυξημένη "Απόπτωσης των Ενδοθηλιακών Κυττάρων" (δηλαδή, προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος αυτών).
Μετά την έναρξη της καταστροφής των πρώτων "Ενδοθηλιακών Κυττάρων" εκκινεί και η διαδικασία δημιουργίας νέων γενεών ενδοθηλιακών κυττάρων, τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν παράγουν κατά πλειοψηφία "Αγγειοδιασταλτικές Ουσίες" και επικρατεί η "Αγγειοσύσπαση", η οποία ως έχει αναφερθεί δημιουργεί τις πρώτες προϋποθέσεις για την πρόκληση "Θρόμβωσης".

2 ον. Την ρύθμιση του "Αγγειακού Τόνου", ανάλογα με την ροή ή την πίεση του αίματος.


3 ον. Την ισορροπία μεταξύ "Θρόμβωσης - Ινωδόλυσης" από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ:
των Αιμοπεταλίων
των Λευκοκυττάρων
και του Αγγειακού Τοιχώματος

Επιπλέον, οι "Ουσίες που παράγει το Ενδοθήλιο" συμμετέχουν:

4 ον. Στις Διαδικασίες Φλεγμονής


5 ον. Στις Ανοσοβιολογικές Αντιδράσεις (εκ της φλεγμονής)


Η "Φλεγμονή" φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό "Καταστροφικό Ρόλο" στην Λειτουργία του Ενδοθηλίου, καθόσον δέχεται την επίδραση πολλών ενδογενών και εξωγενών "Στρεσογόνων Παραγόντων".
Η απόκριση του Ενδοθηλίου στα Στρεσογόνα Ερεθίσματα καθορίζουν και τη συμπεριφορά των Αρτηριών ως πρός την "Αθηρωμάτωση" τους και τον "Σχηματισμό Θρόμβωσης".

Στην δημιουργία της "Αθηροσκλήρυνσης" και τον "Σχηματισμό Θρόμβων" συμμετέχουν:
τα Ενδοθηλιακά Κύτταρα
τα Λεία Μυϊκά Κύτταρα των Αγγείων
τα Κύτταρα του Ανοσολογικού Συστήματος ή Φλεγμονώδη Κύτταρα

Αποτέλεσμα της "Φλεγμονώδους Αντίδρασης" είναι να αυξάνει η "Διαπερατότητα του Ενδοθηλίου" με συνέπεια να διέρχονται από το "Ενδοθήλιο στο Τοίχωμα των Αγγείων":
Μακροφάγα
Λιπιδικά Υπεροξείδια
Κακή Χοληστερόλη (LDL)
Ελεύθερες Ρίζες Οξυγόνου

Όλα τα ανωτέρω μόρια οδηγούν σε "Αθηρωμάτωση" και στην "Απόφραξη των Αγγείων" και κατά βάσιν εξουδετερώνουν άμεσα το "Μονοξείδιο του Αζώτου" ή "Νιτρικό Οξύ" (ΝΟ), όπως επίσης και την έκφραση της "Συνθετάσης του ΝΟ" στον Πλακούντα, που είναι ο κατ΄ εξοχήν "Άμεσα δρών Αγγειοδιασταλτικός Παράγων" (και στα περιφερικά αγγεία αλλά και στον πλακούντα).

Πέραν των όσων αναφέρθησαν σε περιπτώσεις "Φλεγμονής", πρέπει να τονίσουμε ότι τα "Ενδοθηλιακά Κύτταρα" παράγουν και άλλα "Ειδικά Μόρια" που ρυθμίζουν την "Φλεγμονή", όπως:

  • Σελεκτίνες (μέσω των οποίων προσελκύονται τα Λευκοκύτταρα στο Ενδοθήλιο)
  • ICAM
  • Ειδικές Κυτταροκίνες
  • Ιντεγκρίνες (μέσω των οποίων τα Λευκοκύτταρα επιτυγχάνουν ισχυρή Προσκόλληση στην Ενδοθηλιακή Επιφάνεια)
  • VCAM (μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η Αγγειακή Κυτταρική Πρόσφυση των Λευκοκυττάρων και άλλων Φλεγμονοδών Κυττάρων).

Εν κατακλείδι, όλα τα ως άνω "Μόρια" έλκουν και συγκρατούν τα Κύτταρα της Φλεγμονώδους Αντίδρασης στο Ενδοθήλιο και όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί και την "Πρώϊμη Φάση της Αθηροσκλήρυνσης των Αγγείων μετά από Φλεγμονή".

Στις "Βασικές Λειτουργίες του Ενδοθηλίου" συγκαταλέγονται επίσης:

6 ον. Η Σύνθεση "Αυξητικών Παραγόντων" για την δημιουργία νέου Ενδοθηλιακού Ιστού.


7 ον. Η συμμετοχή του στην "Διαπερατότητα και Μεταφορά Χρησίμων Ουσιών" στο Αγγειακό Αρτηριακό Τοίχωμα.

Από τις λειτουργίες του Ενδοθηλίου, οι "Στατικές" επιτελούνται μέσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ οι "Εκκριτικές" με την παραγωγή από αυτά (τα Ενδοθηλιακά Κύτταρα) των ενδοθηλιογενών ουσιών, που ασκούν γενικότερη συστηματική δράση στο φυσιολογικό αγγειακό ενδοθήλιο, ώστε να ανταποκρίνεται σε αιμοδυναμικές αλλαγές του οργανισμού ή και σε χημικά ερεθίσματα που προέρχονται από το περιβάλλον.

Τα "Ενδοθηλιακά Κύτταρα" έχουν την δυνατότητα:
- να Αναπληρώνονται σε περιοχές που καταστρέφονται.
- να Ενσωματώνονται σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη "Αγγειογένεσης".