ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ» (9)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ρόλος του Eνδοθηλίου στο μηχανισμό πήξης και ινωδόλυσης

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ

 • Σεροτονίνη
 • Ισταμίνη
 • Θρομβοξάνη (ΤΧΑ2)
 • Ενδοθηλίνη
 • Επινεφρίνη

ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ

 • Προστακυκλίνη (PGI2)
 • EDRF (NO) (Ενδοθηλιακός Παράγων Χαλάρωσης)

ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ

 • Ιστικός Ενεργοποιητής PG (tPA)
 • Αναστολέας του tPA (PAI-1)

ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ

 • Ιστικός Παράγων και Αναστολείς
 • π. V (προαξελαρίνη)
 • π. VΙΙΙ. - π. von Willebrand
 • Γλυκοσαμινογλυκάνες (GAG)
 • Θρομβομοδουλίνη
 • Αναστολέας PC (PCI)
 • Παράγων Συγκόλλησης των Αιμοπεταλίων (PAF)
 • Ενεργοποίηση π. ΧΙΙ και π. ΧΙ

Σε ό,τι αφορά το «Ενδοθήλιο», ορισμένα από τα στοιχεία του δουλεύουν θετικά και άλλα αρνητικά στην ευόδωση της πήξης / θρόμβωσης.

Το Υγιές Ενδοθήλιο δεν ευνοεί την θρόμβωση λόγω ποικιλίας ουσιών:
με αντιπηκτικές αντιαιμοπεταλιακές αγγειοδιασταλτικές ινωδολυτικές και άλλες ιδιότητες

Παθολογικές όμως καταστάσεις (έξω από αυτές που βλέπετε στον Πίνακα 5) όπως:
αθηρωσκλήρυνση
υπερχοληστεριναιμία
αγγειίτιδες
υπερομοκυοτεϊναιμία
κ.α.
συνδυάζονται με θρομβοεμβολικές υποτροπές, εκτός κυήσεως και κατά την διάρκεια μιας κύησης.
Ενδιαφέρουσα είναι και η παρατήρηση ότι:
In Vivo (στο σώμα μας) η διέγερση του "Ενδοθηλίου" από την Θρομβίνη" (π.IIa =θρομβογόνος δείκτης) είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός για την γέννεση "Ενδογενούς Ενδοθηλιακής Προστακυκλίνης (PGI2"=Αγγειοδιασταλτικός παράγων, ανταγωνιζόμενος την θρόμβωση των αγγείων).

Με την εμπέδωση νέων επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τις Θρομβώσεις των αγγείων,
ο Στόχος είναι να εντοπίσουμε εκείνον τον υποπληθυσμό γυναικών με Καθ' Έξιν Αποβολές, και Αποτυχίες στην Εμφύτευση των Εμβρύων τους, στις οποίες το αίτιο θα μπορούσε να αποδοθεί σε ενεργοποίηση των μηχανισμών θρόμβωσης, που εκκινείται από ένα διαταραγμένο αγγειακό ενδοθήλιο που αφορά και την Εμβρυο - Πλακουντο - Ενδομητρική Διεπαφή.

Όταν -στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους- περιγράφαμε την δράση της "Θρομβίνης" (π.ΙΙα=παράγοντας πήξης του αίματος), αναφέραμε ότι "διεγείρει τα Ενδοθηλιακά Κύτταρα των Αγγείων (EC), τα οποία, εκτός των άλλων μορίων που παράγουν":
Συνδέονται με την Ενδοθηλιακή Θρομβομοντουλίνη (ΜΤ)
Παράγουν και ελευθερώνουν Μονοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ)
Εκλύουν Ηπαρίνη Θεϊκή Πρωτεογλυκάνη (HSPG)
Εκλύουν Προστακυκλίνη (PGI2), κλπ.

Κατά συνέπεια:

Κρίνεται σκόπιμο να σχολιάσουμε τις απαραίτητες και χρήσιμες επιστημονικές πληροφορίες (συνοπτικά) και για τα ως άνω (αναφερθέντα) μόρια, τα οποία θεωρούνται ότι δεν εμπλέκονται μόνον στην "Γενική Παθολογία", αλλά ειδικά και ουσιαστικά:
και στην Αναπαραγωγική Ιατρική
και στην Μαιευτική (ως Θεωρητική Επιστήμη)