Θ) Συνεργασιες:

Συνεργαζόμεθα με πιστοποιημένα εργαστήρια αιχμής στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, για να σας εξασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας εργαστηριακές εξετάσεις με χαμηλό κόστος.
Έτσι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σπάνιες, ιδιαίτερα εξειδικευμένες και τεχνικά δύσκολες (αλλά απαραίτητες) εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την κατά βάθος και λεπτομερή διερεύνηση της περίπτωσής σας, χωρίς ταλαιπωρία.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας θα τα αξιολογήσουμε στη συνέχεια, και εφόσον το επιθυμείτε, εκτός από εσάς, θα ενημερώσουμε και τον θεράποντα ιατρό σας, εάν διαμένετε εκτός Αθηνών.
 
Συνεργαζόμεθα, από πάρα πολλά χρόνια, με «Κέντρα» αιχμής επί του αντικειμένου της Αναπαραγωγής και ειδικά της Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής, όπως τα:

  • Νοσοκομείο «Μητέρα» (στην Αθήνα, Ελλάδα)
  • Rosalind Franklin / The Chicago Medical School (ΗΠΑ)
  • Reproductive Medicine Program (ΗΠΑ)
  • Alan E. Beer Center for Reproductive Immunology and Genetis (ΗΠΑ)
  • Foundation for Blood Research – Lab (ΗΠΑ)
  • Nova Biomedical, North America (Υποστήριξη των Κλινικών μελετών μας)