Δ) Συγγραφικο Εργο – Επιτομα Βιβλια

α) Υπεραμωνιαιμία ως «Δείκτης Δυσπραγίας» βάσει νέας τεχνικής.

β) Η «Πρωτεΐνη της Ζώνης της Κύησης».

γ) Ανοσολογία της Αναπαραγωγής για τον μη ειδικό.

δ) Θρομβοφιλία και Παθολογία της Κύησης.

ε) Η «Εμφύτευση» του εμβρύου.

στ) Κείμενα – Διάλογοι Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας για σπουδαστές βοηθούς μικροβιολόγους.

ζ) Κείμενα – Διάλογοι Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας για σπουδαστές βοηθούς ακτινολόγους.

η) Μεταφρασμένα κείμενα από την αγγλική γλώσσα που αφορούν οδηγίες, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, πρός τους ειδικούς ιατρούς, επί των βασικών επιστημονικών αρχών για την μελέτη της παθοφυσιολογίας της κύησης.  Η έκδοση ήταν περιοδική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα Αγγλικά και Γερμανικά και από το 1978 του ανετέθη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, η απόδοση και στα Ελληνικά.

θ) Επιμέλεια της έκδοσης των πρακτικών (497 σελίδες), μετά των συναδέλφων καθ. Ν. Αγνάντη και Λ. Ιωαννίδου – Μουζάκη, του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαστολογίας με διεθνή συμμετοχή.

ι) Συμμτοχή στην έκδοση του βιβλίου του καθηγητή Γ. Κουρούνη με τίτλο «Παθολογία του Τραχήλου της μήτρας».  Συνέγραψε το κεφάλαιο: «Η χρήση των Laser στη γυναικολογία», σελίδες 326 – 366 του ως άνω βιβλίου.

κ) Συμμετοχή στην έκδοση του βιβλίου του καθηγητή Alan Beer με τίτλο «Immunology of Reproduction».  Συνέγραψε το κεφάλαιο: «The biological basis of Passage of fetal cellular material in to the material circulation», κεφ. 7, σελίδες 2, 1 πίνακας και 7 σχήματα.

λ) Συμμετοχή στην έκδοση βιβλίου που επιμελήθηκε η «American Association of tissue Banks».  Αφορά την συλλογή επιστημονικών πληροφοριών σχετικών με το συντηρημένο σπέρμα.