Η ΔΥΝΑΜΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ Η «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΤΟΥ


Η ΔΥΝΑΜΗ

Παραθέτω μία λίστα με τη νοοτροπία που ακολουθούν οι διανοητικά ισχυροί άνθρωποι και την οποία αν ακολουθήσετε ενδεχομένως να σας βοηθήσει να γίνετε κι εσείς πιο… «δυνατοί» άνθρωποι (πιο δυνατές γυναίκες).

Οι ψυχικά και διανοητικά ισχυροί άνθρωποι:

 1. Έχουν υγιεινές συνήθειες.
 2. Καταφέρνουν να ελέγχουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις τους και τη συμπεριφορά τους.
 3. Δεν χάνουν χρόνο με το να λυπούνται τον εαυτό τους για αυτά που τους συνέβησαν.
 4. Δεν χάνουν χρόνο με το να αναλύουν για το πως τους συμπεριφέρθησαν οι άλλοι.
 5. Αντίθετα, αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και αντιλαμβάνονται και έχουν κατανόηση ότι η «ζωή» δεν είναι πάντοτε δίκαιη.
 6. Δε γίνονται υποχείρια των άλλων, δεν επιτρέπουν σε άλλους να πάρουν τον έλεγχο από τα χέρια τους και δεν επιτρέπουν σε κάποιον άλλο να έχει εξουσία επάνω τους.
  (Έχοντας υιοθετήσει κι εμείς αυτή την αντίληψη, έχουμε αναφέρει ότι στην τελική λήψη των αποφάσεων συμμετέχει ενεργά η ασθενής, και γενικότερα το ζευγάρι.)
 7. Δεν αποφεύγουν μία «αλλαγή». Αντίθετα, δέχονται θετικά κάθε πρόταση και αλλαγή, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και καταστάσεις, και είναι πρόθυμοι και ευέλικτοι.
 8. Δεν σπαταλούν ενέργεια σε πράγματα που δε μπορούν να ελέγξουν. Αναγνωρίζουν και πιστεύουν ότι το μόνο πράγμα που μπορούν να ελέγξουν με βεβαιότητα, είναι η συμπεριφορά και η στάση τους απέναντι στους άλλους και στα διάφορα γεγονότα.
 9. Προσπαθούν να είναι ευγενικοί και δίκαιοι, αλλά δεν προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους πάντες. Έτσι, δε δειλιάζουν να πουν «όχι» ή να εκφράσουν την αντίθετη γνώμη τους όπου απαιτείται και χρειάζεται.
 10. Δεν παίρνουν απερίσκεπτες ή ανόητες αποφάσεις και υπολογίζουν το ρίσκο και τους πιθανούς κινδύνους. Θέλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα δρώμενα που τους ενδιαφέρουν.
 11. Χρησιμοποιούν το παρελθόν και διδάσκονται από τις εμπειρίες του, ζουν το παρόν και σχεδιάζουν λογικά και συνετά το μέλλον.
 12. Δεν υποβαθμίζουν την επιτυχία των άλλων, αλλά την αναγνωρίζουν και χαίρονται.
 13. Δεν εγκαταλείπουν τον «Στόχο» μετά από μια ή περισσότερες αποτυχίες. Βλέπουν την αποτυχία ως εφαλτήριο για να συνεχίσουν να προσπαθούν, αλλά με πιο ώριμες και με βελτιωμένες γνώσεις για τον «Στόχο» τους, πρόθυμοι να συνεχίσουν και να ξαναπροσπαθήσουν, μέχρι να πετύχουν τον «Στόχο» τους.
 14. Δεν φοβούνται τις στιγμές της μοναξιάς και απολαμβάνουν την παρέα του…εαυτού τους. Δεν εξαρτώνται δηλαδή από τους άλλους.
 15. Δεν περιμένουν άμεσα αποτελέσματα για την επιτυχία του «Στόχου». Αντίθετα, αφιερώνουν όσο χρόνο χρειάζεται και αναγνωρίζουν ότι απαιτείται εύλογος χρόνος, για να πετύχουν τον «Στόχο»