ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ:

Με την συσσώρευση των «Νέων Επιστημονικών Γνώσεων»…

 • Αφενός ο έλεγχος των «Υπογονίμων ή Στείρων Ζευγαριών» έχει γίνει πιο περίπλοκος και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, των Επαγγελματιών Υγείας που ασχολούνται με το συγκεκριμένο «αντικείμενο» , για τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
 • Αφετέρου οι «Πρωτοποριακές Ανοσολογικές Εξετάσεις και οι Ανοσοθεραπείες» έχουν πετύχει ποσοστά εγκυμοσύνης περισσότερο από το 85% των περιστατικών, μέσα σε τρείς φυσικούς κύκλους ή τρείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στην συνέχεια!!!…
Της ανάρτησης της ιστοσελίδας μας, θα γίνει προσπάθεια πλήρους ανάλυσης των διαφόρων πολύπλοκων μηχανισμών, με κατανοητό τρόπο για «απλούς αναγνώστες», ώστε να είσθε ενήμεροι:

  • Για τις ενδείξεις κάθε μίας εξέτασης
  • Για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες κάθε μίας εξέτασης χωριστά.
  • Για την αξιολόγηση των τελικών πληροφοριών (αποτελεσμάτων) που «εισπράττουμε» από κάθε εργαστηριακή εξέταση.
  • Τέλος!!!
   θα δίδονται «εξηγήσεις» για την επιλογή της κατάλληλης και στοχευμένης θεραπείας που προτείνεται κατά περίπτωση (με βάση την αξιολόγηση του εργαστηριακού ελέγχου), δηλαδή το «πώς συμβάλλει» ή προτεινόμενη θεραπεία στην επιτυχία του ποθητού αποτελέσματος.
Όλες οι εξετάσεις και οι θεραπείες
είναι προσαρμοσμένες, κατά το δυνατόν,
με βάση τις αποκλειστικές ανάγκες
των συγκεκριμένων ασθενών.

Είμαστε θιασώτες της άποψης!!!….

Ότι δεν υπάρχουν «Ασθένειες»…
Αλλά!!! «Ασθενείς»…
Και μάλιστα!! … οι «ασθενείς» αυτής της κατηγορίας (που ασχολούμεθα μαζί τους) είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι, εξαθλιωμένοι, απελπισμένοι και απογοητευμένοι, που έχουν ανάγκη:

   • Σοβαρού
   • Ορθολογικού
   • και Εξατομικευμένου «Ιατρικού Χειρισμού», χωρίς άγχος, αλλά με φιλικότητα και αγάπη, σε ένα ήρεμο περιβάλλον, με σεβασμό στην ασθενή και τις ανάγκες της.
Μην απελπίζεστε!
Ελπίζετε και πιστέψτε!
Σύντομα θα βρεθεί λύση στο πρόβλημά σας!
Και έγκυες θα μείνετε και μητέρες θα γίνετε!

Η Επιστημονική Ομάδα του «Κέντρου», υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χάρη Μαντούβαλου, συνεχώς βελτιώνει τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην Αναπαραγωγική Ανοσολογία.